Els reptes

Dins del nostre entorn digital en constant canvi, la recerca d’un acompliment de vendes eficaç comporta una sèrie de desafiaments complexos propis. Reconèixer aquests desafiaments és el primer pas essencial en el teu camí cap a la revolució de les teves operacions de vendes.

Gestió d’interaccions complexes amb els clients

Com podem rastrejar i coordinar de manera efectiva les interaccions amb els clients a múltiples plataformes?

Com podem garantir una qualitat de servei constant a tots els punts de contacte amb el client?

Podem garantir un servei uniforme a tots els canals?

Moltes empreses lluiten per rastrejar, administrar i coordinar interaccions complexes amb els clients a través de diversos canals i plataformes.

En el món omnicanal actual, les empreses interactuen amb els seus clients a través d’una multitud de plataformes: correus electrònics, trucades, xarxes socials, xat en directe i més. Aquests múltiples punts de contacte poden crear una xarxa complexa d’ interaccions que són difícils de rastrejar i administrar. Sense un sistema centralitzat, els detalls importants poden passar desapercebuts, cosa que genera falta de comunicació i oportunitats perdudes. A més, aquesta fragmentació pot interrompre l’experiència del client, ja que pot rebre un servei inconsistent a través de diferents canals.

Ineficiència i manca d’automatització

Com podem augmentar la productivitat del nostre equip de serveis sense comprometre la qualitat del servei?

Podem automatitzar tasques repetitives per alliberar els nostres agents de servei per a problemes més complexos?

Com de precisa i confiable és l’automatització de tasques?

Els equips de servei al client sovint es veuen aclaparats per tasques repetitives que no necessàriament requereixen la intervenció humana, com ara classificar les sol·licituds entrants, enviar respostes de rutina o actualitzar registres. Aquestes tasques no només consumeixen un temps valuós, sinó que també contribueixen a temps de resposta més lents i més possibilitats d’error humà. Sense automatització, mantenir l’eficiència i la productivitat es converteix en un desafiament constant.

Coneixement inadequat del client

Com podem aprofitar les dades dels nostres clients per oferir un servei més personalitzat?

Com podem anticipar-nos i satisfer proactivament les necessitats dels nostres clients?

Com podem proporcionar als agents de servei dades de clients concisos i rellevants?

La manca d’una visió unificada del client pot impedir que les empreses ofereixin un servei personalitzat i proactiu.

Comprendre l’historial, les preferències i les necessitats del teu client és crucial per brindar un servei excel·lent. No obstant això, quan les dades dels clients estan disperses en diferents sistemes o bases de dades, és difícil obtenir una visió holística de cada client. Aquesta falta de coneixement impedeix que els teus agents de servei ofereixin un servei veritablement personalitzat i pot resultar en la pèrdua d’oportunitats per anticipar i abordar de manera proactiva les necessitats dels clients.

Incapacitat per escalar

Com podem escalar les nostres operacions de servei al client en línia amb el creixement del negoci?

Com podem mantenir una qualitat de servei constant durant els períodes de màxima demanda?

Les nostres operacions de servei al client poden adaptar-se ràpidament a les fluctuacions de la demanda?

A mesura que creixen els negocis, també ho fa el volum d’interaccions amb els clients, i pot ser un desafiament expandir les operacions de servei al client sense comprometre la qualitat o l’eficiència.

Escalar les operacions de servei al client no es tracta només de manejar més consultes; es tracta de fer-ho sense comprometre la qualitat del servei. Aquest desafiament és encara més important per a les empreses amb fluctuacions estacionals a la demanda. Sense una solució flexible i escalable, les empreses poden tenir dificultats per brindar un servei constant, cosa que genera clients frustrats i agents de servei amb excés de treball.

Informes i anàlisis deficients

Com podem utilitzar les dades de servei al client per guiar les nostres decisions estratègiques?

Com podem mesurar l’exercici del nostre servei i identificar àrees de millora?

Podem obtenir dades completes però fàcils de fer servir per a la presa de decisions?

L’accés limitat a la informació i l’anàlisi en temps real pot dificultar la presa de decisions i la planificació estratègica

Per millorar contínuament la prestació de serveis i prendre decisions estratègiques informades, les empreses necessiten accés a dades precises i oportunes. Tanmateix, moltes empreses no tenen les eines per recopilar, analitzar i interpretar de manera eficient les dades de servei al client. Sense aquests coneixements, és difícil mesurar el rendiment, identificar tendències, detectar problemes i predir necessitats futures. A causa d’això, les companyies podrien prendre decisions fonamentades en la intuïció en lloc d’en dades concretes, cosa que podria resultar en fites subòptimes.

La solució

Enfrontant els desafiaments de front, Service Cloud ofereix solucions transformadores que eleven el teu servei al client a noves altures. Així és com aquesta poderosa plataforma aborda les teves inquietuds:

Vista de client unificada

Service Cloud integra dades de clients de diverses fonts, creant un perfil de client complet de 360 graus. Això li permet al teu equip administrar totes les interaccions amb un client de manera coordinada i coherent.

Això significa que Service Cloud consolida totes les interaccions i les dades dels clients en una plataforma centralitzada i fàcil de navegar. Proporciona una visió integral de 360 graus de cada client, la qual cosa permet als agents de servei comprendre ràpidament l’historial, les preferències i les necessitats del client. Aquesta comprensió cohesiva del client permet als agents de servei brindar un servei més personalitzat i efectiu. A més, amb totes les interaccions rastrejades en un sol lloc, res passa desapercebut, la qual cosa garanteix un servei més consistent i fluid en tots els punts de contacte.

Productivitat i Automatització

Amb funcions com bots de servei impulsats per Intel·ligència Artificial, encaminament de casos i respostes automatitzades, Service Cloud augmenta l’eficiència del seu equip mitjançant l’automatització de tasques rutinàries.

Service Cloud incorpora automatització i tecnologia d’Intel·ligència Artificial per agilitzar i accelerar els processos d’atenció al client. Les funcions, com l’encaminament automatitzat de casos, garanteixen que cada sol·licitud de servei arribi a l’agent adequat, cosa que redueix el temps necessari per resoldre els problemes. Els bots impulsats per IA poden manejar consultes rutinàries, alliberant els teus agents perquè manegin problemes més complexos. La plataforma també inclou eines per crear respostes automatitzades, que poden manejar consultes comunes ràpidament, cosa que augmenta l’eficiència general i els temps de resposta.

Servei Intel·ligent

La IA integrada, Einstein, fa servir les dades dels clients per anticipar les necessitats i personalitzar el servei. Això dona com a resultat experiències de client més proactives i específiques.

Service Cloud és més que un CRM; és una plataforma de servei intel·ligent. Les capacitats d’intel·ligència artificial integrades, impulsades per Einstein de Salesforce, analitzen les dades dels clients per anticipar les necessitats i personalitzar el servei. Einstein també pot fer recomanacions als agents de servei, ajudant-los a resoldre casos de manera més efectiva. Aquest enfocament proactiu basat en dades permet a les empreses brindar un servei veritablement personalitzat i millora l’experiència general del client.

Escalabilitat

Amb la seva arquitectura basada en el núvol i la seva configuració flexible, Service Cloud et permet ampliar o reduir les teves operacions per satisfer les demandes fluctuants.

Service Cloud està dissenyat tenint en compte l’escalabilitat. Permet a les empreses escalar cap amunt o cap avall segons les seves necessitats. Ja sigui que estiguis lidiant amb un pic estacional a les sol·licituds de servei o fent créixer el teu negoci, Service Cloud pot adaptar-se fàcilment. Pots agregar nous agents, augmentar la seva capacitat de servei i fins i tot expandir-se a nous mercats sense preocupar-se per les limitacions d’infraestructura. Aquesta flexibilitat garanteix que sempre pots brindar un servei consistent i d’alta qualitat, sense importar com de grans es tornin les teves operacions.


Anàlisi perspicaç

Amb Service Cloud, obtens accés a anàlisis detallades i informes en temps real que potencien la presa de decisions basada en dades i la millora contínua.

Service Cloud ve amb poderoses eines d’anàlisi que poden extreure informació significativa de les teves dades de servei al client. Els panells i informes en temps real et brinden una descripció general immediata del rendiment del teu servei, des dels temps de resposta fins a les taxes de resolució. També pots aprofundir en les dades, identificar tendències, descobrir colls d’ampolla i predir necessitats futures. Aquests coneixements no només informen les decisions estratègiques, sinó que també t’ajuden a millorar contínuament la prestació dels seus serveis.

Els beneficis

Invertir en Service Cloud no només resol els teus desafiaments actuals, sinó que genera una varietat de beneficis que impulsen el creixement del teu negoci. Així és com la teva organització pot guanyar:

acuerdo
Satisfacció del client millorada

En oferir un servei personalitzat i eficient, la teva empresa pot augmentar la satisfacció i la lleialtat del client. Service Cloud et permet brindar un servei que no només és eficient sinó també personalitzat. En brindar una experiència fluida en tots els canals i abordar de manera proactiva les necessitats dels clients, millora significativament la satisfacció del client. Això no només ajuda a retenir els clients existents, sinó que també atrau altres de nous a través del boca a boca positiu. Els alts nivells de satisfacció del client sovint es tradueixen en una major lleialtat a la marca i, en última instància, majors ingressos.

productividad
Major eficiència operativa

L’automatització i l’enrutament intel·ligent de casos augmenten la productivitat del teu equip, cosa que els permet concentrar-se en tasques més complexes.
L’automatització dins de Service Cloud redueix el temps dedicat a tasques rutinàries, la qual cosa augmenta la productivitat general del teu equip de servei. L’enrutament intel·ligent assegura que cada cas sigui manejat per l’agent més adequat, cosa que accelera els temps de resolució i augmenta les taxes de resolució en el primer contacte. El resultat és una operació més eficient que estalvia temps, redueix costos i brinda un servei més ràpid i consistent.

trabajo-en-equipo
Agents més capacitats

Amb una visió del client de 360 graus i assistència d’intel·ligència artificial, els teus agents de servei tenen tot el que necessiten per sobresortir en les seves funcions.
Els agents de servei estan equipats amb tota la informació que necessiten per sobresortir a les seves funcions. Einstein AI de Salesforce també recolza els agents en fer recomanacions intel·ligents basades en les dades del client. Això significa que els agents poden resoldre problemes de manera més efectiva i brindar més nivell de servei. Un equip de servei apoderat no només és més productiu sinó també més compromès, cosa que condueix a taxes de rotació més baixes i una major satisfacció laboral.

crecimiento
Solució escalable

Service Cloud creix amb el teu negoci, cosa que garanteix que puguis manejar les creixents necessitats de servei al client.
Una de les fortaleses clau de Service Cloud és la seva escalabilitat. Ja sigui que estiguis expandint les teves operacions o lidiant amb un augment sobtat de la demanda, pots ajustar fàcilment les capacitats del teu servei segons sigui necessari. Aquesta capacitat d’escalar no només garanteix que puguis mantenir la qualitat del servei durant els períodes de creixement o demanda màxima, sinó que també significa que sempre estaràs preparat per al futur, sense importar el que et depari.

big-data
Decisions basades en dades

Els coneixements de Service Cloud poden guiar les decisions estratègiques, ajudant-te a millorar el teu servei i anticipar les necessitats dels clients.
Les eines d’anàlisi avançades de Service Cloud brinden informació en temps real sobre les teves operacions de servei. Aquests coneixements basats en dades guien les decisions estratègiques, des de l’ assignació de recursos fins a les millores de processos. Amb aquesta comprensió, pots abordar problemes de manera proactiva, identificar oportunitats de millora i refinar contínuament la teva prestació de serveis. En prendre decisions basades en dades, en lloc de conjectures, t’assegures que el teu negoci sempre avanci en la direcció correcta.

Està llest?

Comuniqui’s amb Heroforge avui i parlem sobre com Salesforce Service Cloud pot millorar les seves operacions de servei al client. Avancem sense por cap a un futur d’agents de servei empoderats, clients més satisfets i creixement empresarial.

M‘interessa