Els reptes

Sempre estàs buscant millorar les teves operacions de servei al client mentre redueixes els costos i garanteixes la seguretat. Ho entenem, i també sabem que pots tenir dubtes sobre la implementació de Service Cloud Voice.

Integració

Com s’integrarà aquesta nova eina en el meu ecosistema actual de Salesforce, especialment tenint en compte que he implementat personalitzacions i integracions específiques?

La solució es combinarà a la perfecció amb la nostra plataforma actual de Salesforce?

Caurà algun temps d’inactivitat significatiu a les nostres operacions actuals?

Traçant el rumb cap a una simbiosi tecnològica perfecta. Service Cloud Voice està dissenyat per integrar-se sense esforç al seu entorn de Salesforce.
En contemplar l’adopció de Service Cloud Voice, un aspecte crític és considerar la seva integració fluida al seu ecosistema de Salesforce establert. Les possibles interrupcions que poden sorgir, especialment si la vostra organització utilitza funcions personalitzades o integracions específiques, requereixen una consideració minuciosa. Idealment, la integració d’una nova solució s’hauria d’alinear amb la infraestructura existent, assegurant la continuïtat operativa.

Adopció

Com puc assegurar-me que els meus empleats accepten el canvi?

S’adaptaran amb facilitat?

¿Requerirà un canvi dràstic en els nostres fluxos de treball de vendes actuals?

Acollir l’innovador com a impulsor de desenvolupament. Una transició fluida de la força laboral és clau per implementar amb èxit Service Cloud Voice.

Tota evolució tecnològica suscita qüestionaments respecte a l’adopció i la fluïdesa en la transició per als integrants del seu equip. El canvi a Service Cloud Voice s’ha de percebre com una evolució beneficiosa en lloc d’un obstacle, que promou un procés d’adopció més fluid en tots els teus equips.

Cost i ROI

Quins són els costos reals i quan puc esperar un retorn de la meva inversió?

Hi ha costos ocults, com costos de manteniment o actualitzacions, que haig de tenir en compte?

Aquesta solució aportarà valor o serà només una despesa?

Fent que cada euro compti a la recerca de l’excel·lència. Una comprensió profunda del ROI del Service Cloud Voice és crucial per prendre decisions informades.

Sens dubte, estàs interessat en les implicacions financeres immediates i a llarg termini d’implementar Service Cloud Voice. És fonamental calcular els costos reals i establir un cronograma definit per al retorn de la inversió. És fonamental avaluar si aquesta solució generarà valor per a la teva organització o simplement representarà una despesa addicional.

Seguretat i Compliment

Els registres de veu dels meus clients estan resguardats de manera segura i en compliment amb les regulacions vigents?

Les mesures de seguretat de l’eina són prou robustes per protegir la informació?

En cas d’una bretxa de seguretat, quines mesures immediates s’implementen per protegir els registres de veu dels nostres clients?

Preservar la confiança que els teus clients dipositen a la teva empresa. Les sòlides mesures de seguretat i el compliment normatiu no són negociables per a Service Cloud Voice.

En la nostra era actual centrada en les dades, la seguretat i el compliment normatiu de les dades dels clients tenen una importància cabdial. Implementar Service Cloud Voice significa confiar una part significativa dels registres de veu dels teus clients a la plataforma. Has de tenir confiança en les sòlides característiques de seguretat de l’eina, assegurant-te que s’alineïn amb els estrictes estàndards de la teva organització i les diverses reglamentacions que ha de complir.

Fiabilitat

El nou sistema pot manejar el nostre volum d’interaccions amb els clients sense contratemps?

La solució mantindrà un alt rendiment fins i tot a les hores punta?

Com es monitora el desenvolupament del sistema?

L’estabilitat a gran escala, base fonamental d’un servei al client excepcional. Garantir que Service Cloud Voice pugui manejar interaccions d’alt volum, fins i tot en hores pic.

L’estabilitat i fiabilitat en les teves operacions de servei al client es basen en un sistema robust i confiable. Com a líder, has d’assegurar-te que la nova solució pugui administrar el volum d’interacció amb el client de la teva organització de manera efectiva, fins i tot durant els períodes de màxima demanda. La fiabilitat de Service Cloud Voice ha d’estar assegurada, mantenint un alt rendiment en diverses condicions operatives.

La solució

En abordar aquestes àrees clau, el nostre objectiu és brindar una solució transformadora que no només satisfaci les teves necessitats, sinó que també les anticipi, preparant el teu negoci per a un creixement i èxit continus en el futur.

Integració sense esforç

Amb la nostra experiència, la integració de Service Cloud Voice a la seva plataforma de Salesforce existent serà un procés senzill, mantenint les interrupcions al mínim.
Alinearem Service Cloud Voice amb la plataforma actual de Salesforce d’una manera que se senti orgànica i discreta. El nostre objectiu és minimitzar la interrupció de les seves operacions, assegurant una transició fluida que permeti mantenir el ritme i el ritme del seu negoci. Els seus sistemes no només coexistiran, sinó que treballaran junts, cadascú millorant l’altre.

Formació potenciadora

Ens assegurarem que el teu equip estigui ben equipat per usar el nou sistema de manera efectiva, fomentant l’adopció i reduint la resistència.

El canvi pot ser un desafiament, especialment quan involucra tecnologia. Però no ha de ser així. Brindem recursos de formació sòlids, atractius i fàcils d’entendre, dissenyats per ajudar el teu equip a navegar el nou sistema amb confiança i competència. Això ajuda a accelerar el procés d’adopció, redueix la resistència al canvi i garanteix que el teu personal se senti recolzat durant la transició.

Valor afegit

En permetre que el teu equip manegi múltiples tipus d’interaccions en un sol espai de treball, pots esperar una major eficiència i un millor retorn de la inversió.

Qualsevol inversió ha de portar més que només costos; ha d’aportar valor. La nostra implementació de Service Cloud Voice està dissenyada per fer precisament això. En permetre que el teu equip manegi múltiples tipus d’interaccions en un sol espai de treball, millorem l’eficiència operativa. Amb l’assistència addicional d’Intel·ligència Artificial i les capacitats de transcripció en temps real, el teu servei al client serà més ràpid i efectiu, cosa que conduirà a una major satisfacció del client i, en última instància, a un retorn convincent de la teva inversió.

Segur i compatible

Confia en les sòlides funcions de seguretat de Salesforce i en la nostra experiència en regulacions de registres de veu per mantenir-te segur i en compliment de la normativa.

En una època en què les dades són or, protegir la informació dels teus clients i mantenir el compliment normatiu és primordial. Pots confiar en les sòlides funcions de seguretat de Salesforce i en la nostra experiència a lidiar amb les regulacions de dades de veu. Treballarem amb tu per garantir que totes les dades s’administrin, emmagatzemin i processin de manera segura, fent que el compliment normatiu sigui una part senzilla de la teva rutina, no una preocupació.

Fiabilitat infrangible

Confia en el sòlid historial de fiabilitat de Salesforce. Amb el nostre suport, pots comptar amb Service Cloud Voice per manejar el volum d’interacció amb els teus clients.

Atès que les interaccions amb els clients formen la columna vertebral del teu servei, la fiabilitat dels teus sistemes no es pot veure compromesa. La reputació de fiabilitat de Salesforce està ben guanyada, i amb Service Cloud Voice, pots estar segur que compta amb una plataforma que pot manejar grans volums d’interaccions amb els clients sense problemes. Estem al teu costat per brindar-te el suport necessari, assegurant que les interaccions amb els teus clients es desenvolupin sense problemes en tot moment.

Els beneficis

La implementació de Service Cloud Voice és més que una simple actualització del sistema: és una oportunitat per millorar significativament les teves operacions de servei al client. Et presentem una anàlisi detallada de com pot generar millores positives a la teva empresa.

rompecabezas
Plataforma unificada

Simplifica el teu espai de treball i brinda una experiència de client perfecta en tots els canals.

Service Cloud Voice fusiona els canals digitals i de veu en un sol espai de treball, la qual cosa elimina la necessitat de canviar entre diferents plataformes i eines. Això permet que els teus representants de servei manegin les interaccions amb els clients de manera més eficient, ja sigui per correu electrònic, xat, xarxes socials o, per suposat, trucades de veu. Agilitza el procés de servei al client, millora la productivitat i ajuda a brindar una experiència uniforme i sense inconvenients per als teus clients en tots els canals.

inteligencia-artificial
Assistència de Inteligencia Artificial

Utilitza transcripcions en temps real i informació basada en intel·ligència artificial per resoldre problemes més ràpid.

Service Cloud Voice va més enllà del maneig de trucades: també utilitza el poder de la IA per proporcionar serveis de transcripció en temps real. Això permet que els teus agents de servei treballin de manera més efectiva, alliberant-los de prendre notes, perquè puguin concentrar-se més en el client. A més, el sistema Einstein impulsat per IA analitza aquestes transcripcions en temps real per proporcionar respostes i accions suggerides, accelerant la resolució de problemes i brindant un servei més personalitzat i efectiu als teus clients.

big-data
Gestió de dades

Accedeix a informes i anàlisis detallades de totes les interaccions de veu per obtenir informació processable.

Amb totes les interaccions de veu capturades i emmagatzemades a Salesforce, tindràs una gran quantitat de dades a l’abast de la teva mà. Service Cloud Voice simplifica el procés de maneig, anàlisi i generació d’informes sobre les dades de les trucades. Proporciona informació sobre indicadors clau de rendiment com el volum de trucades, la durada, l’opinió del client i més, la qual cosa facilita la presa de decisions basades en dades. Addicionalment, contribueix a la creació d’ una visió integral de les interaccions amb els clients, la qual pot ser aprofitada per implementar estratègies eficaces de vendes creuades i addicionals.

proceso
Fluxos de treball automatitzats

Service Cloud Voice pot crear i encaminar casos automàticament, estalviant un temps valuós.

Service Cloud Voice pot ajudar a automatitzar molts aspectes dels teus processos de servei al client. Tan bon punt s’inicia una trucada, es crea automàticament un nou cas a Salesforce, amb totes les dades de la trucada, inclosa la transcripció en temps real, vinculades al cas. A més, gràcies a les capacitats d’encaminament avançades de Salesforce, les anomenades entrants es poden adreçar automàticament a l’agent més adequat en funció de factors com el seu nivell d’habilitat, la complexitat del cas i la càrrega de treball actual. Això pot ajudar a reduir els temps d’espera i millorar l’experiència del client.

capacitacion
Formació millorada

Usa transcripcions de trucades i enregistraments per refinar i millorar constantment l’acompliment del teu equip.

Les capacitats de gravació i transcripció de trucades de Service Cloud Voice obren noves oportunitats per a la formació i el control de qualitat. Els administradors i supervisors poden revisar les transcripcions i enregistraments de les trucades per identificar àrees de millora, garantir el compliment i brindar capacitació específica als teus equips. L’anàlisi de les dades de trucades al llarg del temps també pot revelar tendències i patrons que es poden fer servir per refinar els programes i estratègies de formació, cosa que ajuda a millorar constantment la qualitat del teu servei al client.

Estàs llest?

L’horitzó de les teves operacions de servei al client està per descobrir-se, i la guia que marca el camí és Service Cloud Voice. Però no et fiïs només de la nostra paraula. Et convidem a explorar personalment el potencial transformador d’aquesta poderosa plataforma.

M‘interessa