Els reptes

Per aconseguir aquest objectiu, Suez Digital Solutions va enfrontar importants reptes que s’havien d’abordar amb urgència.

Integració de Salesforce i SAP

Amb l’objectiu d’aconseguir una integració perfecta entre Salesforce i SAP, l’objectiu era sincronitzar la informació essencial dels clients i les comandes, la qual cosa necessitava una planificació precisa del projecte i proves rigoroses per garantir l’eficiència operativa.

Gestió de canvis en Salesforce

Amb el creixent nombre de desenvolupadors i administradors de Salesforce que s’unien a l’equip, existia una necessitat urgent de modernitzar i optimitzar l’estratègia de gestió de canvis.

Preservar l’estabilitat i escalabilitat organitzacional

Amb múltiples integracions i actualitzacions en marxa, l’objectiu era mantenir la coherència de Salesforce i garantir la seva capacitat per expandir-se sense problemes.

Les solucions

Heroforge va intervenir per abordar aquests reptes directament. Es van proposar les següents solucions.

Col·laboració activa

Van proposar solucions de manera proactiva i es van comprometre constantment amb els equips comercials de Suez. Aquesta col·laboració va assegurar tant l’excel·lència tècnica com una profunda alineació amb els requisits comercials de Suez.

Arquitectura de sistema optimitzada

Es va implementar un marc unificat dins de Salesforce per gestionar sense problemes múltiples integracions, garantint un rendiment consistent i aplanant el camí per a una futura expansió.

Millors pràctiques de Salesforce

En adoptar les estratègies comprovades de Salesforce per gestionar els canvis, els llançaments es van tornar més fluids, cosa que va permetre als equips de Suez treballar de manera més eficient sense interrupcions tècniques.

Els resultats

Ara, explorem els resultats notables assolits a través d’aquestes iniciatives estratègiques.

Excel·lent integració assolida

Suez ara es beneficia d’una connexió perfecta i instantània entre Salesforce i SAP, la qual cosa garanteix dades precises i minimitza els esforços manuals.

Gestió del canvi revitalitzada

El procés de gestió de canvis actualitzat a Salesforce ha garantit implementacions més ràpides, conflictes reduïts i una major productivitat general.

Estabilitat i escalabilitat mantingudes

Suez ha mantingut la seva estabilitat i escalabilitat fins i tot enmig de nombrosos canvis i integracions.

Conclusions

En aquest viatge de transformació i innovació, la col·laboració entre Suez Digital Solutions i Heroforge és un testimoni del poder de l’associació i l’experiència. Junts, hem convertit els desafiaments en fites i, en fer-ho, hem establert nous estàndards per a l’èxit. Per més sinergies, fites i victòries compartides en el futur.

Sobre Suez

Amb seu a París, Suez opera a més de 40 països, centrant-se en les indústries de distribució, tractament i tractament de residus d’aigua. Amb més de 35.000 empleats, Suez continua establint estàndards de la indústria a nivell mundial.